Ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus – kun kodin resurssit eivät riitä

Ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus – kun kodin resurssit eivät riitä

Ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu lapsille, jotka eivät pysty asumaan kotona. Syynä voivat olla lapsen vakavat käytöshäiriöt, psyykkinen oireilu, päihteiden käyttö tai asosiaalinen käytös. Palvelu tarjoaa tällöin lapselle turvallisen kasvuympäristön ja ympärivuorokautisen laitoshoidon turvallisessa ja inhimillisessä ympäristössä. Jokaisella lapsella on oma hoitaja, jolloin syntyy luottamuksellinen ja terapeuttinen, kuntouttauva suhde aikuiseen. Hoidossa tuetaan lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä, jota lämmin ja arvostava kasvatusympäristö tukee. Ympärivuorokautisessa hoidossa ja kasvatuksessa on tilaa 14:lle lapselle tai nuorelle.

Tavoite

  • helpottaa lapsen oireilua ja asosiaalista käytöstä
  • synnyttää lapsessa kyky kiintyä ja luottaa turvalliseen aikuiseen
  • helpottaa lapsen turvattomuutta
  • ohjata lapsi löytämään omat voimavaransa
  • tukea lasta siirtymään turvallisin mielin vaihe vaiheelta kohti seuraavaa elämänvaihettaan

Autamme lasta kohti hyvää elämää ja löytämään omat voimavaransa.